Solidaritou proti operaci Fénix

V úterý 28. dubna zahájila česká policie, zřejmě inspirovaná svými evropskými kolegy, sérii protianarchistických akcí sdružených pod hlavičkou „Operace Fénix“. V rámci ní došlo k zatýkáním, výslechům, domovním prohlídkám a zabavení serverů. Tři anarchisté zůstali za zdmi vazební věznice, další budou souzeni na „svobodě“.

Celá akce byla policií prezentována jako zásah proti teroristům – této nálepky se poté velmi ochotně a pohotově chopila média, díky čemuž se podařilo uměle vyvolat a živit paniku, jež celý zásah pomohla ze strany veřejnosti legitimizovat.

Akce vedené s cílem potlačit sílící anarchistické hnutí v Česku nejsou nikterak překvapivé, protože náš boj proti nerovnosti skrze sebeorganizaci, probíhající mimo oficiálně fungující instituce a judikaturu, je pro stát nežádoucí.

Lekci o „terorismu“ nám tak dávají ti, kteří sami neváhají teroru a bezpráví využívat – ať už jde o policejní represe, války vedené armádami, asociální zákony vytvářené politiky, všudypřítomný kamerový dohled posvěcený městskými samosprávami nebo vykořisťování ze strany zaměstnavatelů.

Takže kdo jsou tu ti skuteční „kriminálníci“ a „teroristé“?

Zatčení a obvinění jsou našimi druhy, a pokud jsou teroristé oni, pak my též. Budujeme soudržnost, vytváříme alternativy a poukazujeme na to, kdo nás okrádá a vykořisťuje!

Žádáme okamžité zastavení policejních perzekucí!

Zastavení stíhání a stažení všech obvinění!

Vyjadřujeme našim druhům solidaritu a budeme pokračovat v boji!

 

 

přišlo emailem

Po sabotáži shořelo policejní auto (komuniké)V pátek 15. 5. 2015 shořelo policejní auto zaparkované před policejní stanicí v Hostivařské ulici v Praze. Stalo se tak následkem cílené sabotáže buňky M.A.P. Sledovali jsme činnost Sítě revolučních buněk a střádali odhodlání proměnit naší nasranost v útočné přímé akce. Dlouho nás zmáhal strach a nerozhodnost. Pak ale nastal bod zlomu. Policie 28. 4. 2015 zahájila útok na anarchistické hnutí v zemi kde žijeme a nám tím usnadnila volbu dát se do pohybu. Věříme, že stejnou volbu budou činit i další.
 
Zapálení jednoho policejního auta je možná malý krok v porovnání s tím, co všechno je nutné udělat aby kapitalismus skončil. Tento krok nám ale otevírá nové možnosti. Byly nám nepřístupné dokud jsme nedokázali překročit hranice protestů, které hodně štěkají, ale naše nepřátele nikdy nekoušou. Přeťali jsme pouta buržoazní morálky. Pro stát a kapitál už nejsme neškodní žvanilové. Stáváme se hrozbou, protože jsme začali ničit to, co nás ničí. Je to pouze začátek. Boj pokračuje!
 

buňka M.A.P. / Síť revolučních buněk /SRB/přišlo na kontaktní email


 

Auto před Řízkárnou pohltil oheň (komuniké)

Ve čtvrtek 14. května 2015 došlo v Praze k zapálení firemního auta restaurace Řízkárna. K odpovědnosti za sabotáž se hlásí buňka Abrek Zelimchan. Sabotáž proběhla na důkaz toho, že Síť revolučních buněk (SRB) nebyla ochromena ani policejními represemi mířenými na české anarchistické hnutí. Fízlové se pokouší rozbít hnutí odporu, ale selhávají. Jejich agrese dala impulz ke zformování další buňky ochotné rozšířit povstaleckou síť.

Neskrýváme radost ze dvou žhářských útoků proti Řízkárně provedených Revolučními buňkami v březnu 2015. Inspirujeme se a připojujeme se ke společné praxi. Řízkárna je jedním z tisíců míst, kde dochází k tvrdému vykořisťování pracujících. Vladimír Krulec tady dokonce ani neplatí lidem za práci. Ekonomická sabotáž proti jeho autu je řečí těch co chápou, že změna nespadne z nebe, ale bude dítětem boje.

Buňka zodpovědná za podpal auta je pojmenována po čečenském partyzánovi, který zemřel v boji proti státu. Nechceme budovat kult osobnosti. Jméno buňky jen symbolizuje nesmrtelnost rebelských vášní. Navzdory represím se znovu a znovu projevují v útocích proti zdrojům vykořisťování. Zatím co někteří rebelové padnou v bouři, jiní jdou dál. Rebely je možné věznit, mučit a zabíjet. Rebelie je ale nezadržitelná. Rebelie je nesmrtelná. Rebelie je nakažlivá.

 
buňka Abrek Zelimchan - Síť revolučních buněk / SRB
 
 

přišlo na kontaktní email

 

Solidární vzkaz vězněným anarchistům

Během policejní operace Fénix skončili 3 anarchisté ve vazbě. Nyní jim hrozí dlouholetý pobyt ve vězení. V neděli 10. 5. 2015 skupina anarchistů a anarchistek zaslala zadrženým soudruhům solidární vzkaz. Sešli se pod okny vazební věznice Praha – Ruzyně, kam byli zadržení anarchisté pravděpodobně převezeni.

 

 

Den hněvu v Praze (10. 5. 2015)

Jsme nekontrolovatelní! Jsme nepřizpůsobiví! Jsme pořádně rozhněvaní a jsme odhodlaní směřovat náš hněv správným směrem. Proti strůjcům perzekuce anarchistů a anarchistek. Proti vykořisťovatelským vztahům, které tvoří jádro kapitalistického uspořádání světa. Proti strukturám státu, které pomáhají v reprodukci mizérie. Připojujeme se k výzvě českých anarchistů a anarchistek reagujících na nedávnou policejní operaci Fénix, která vedla k perzekuci mnoha osob po celém Česku.

Svoláváme na neděli 10. 5. 2015 do Prahy demonstraci, která začne ve 13:00 před stanicí metra Národní třída. Demonstrace nemá předem daný scénář, který by umožnil policii a jiným nepřátelům svobody sestrojit svá represivní opatření. Tato demonstrace bude tím čím jí společně uděláme. Hnacím motorem bude náš hněv. Formy a obsah budou produktem radostné logiky boje.

Nechme zaznít kolektivní hlas solidarity!